Trang Chủ > Liên hệ chúng tôi
liên kết

Tên công ty: Jiangsu Xihu Special Steel Co. Ltd.
Địa chỉ công ty: No.1 North, West Side of Xingda Avenue, Dainan Town, Xinghua City, Jiangsu Province
Tianjin Địa chỉ công ty: No. 17-18 East Side, No.481 Huanghe Road, Nankai District, Tianjin City
Tiếp xúc: Make
Điện thoại: +86-15861052106
E-mail: [email protected]

Tên * E-mail *
ĐT Quốc gia Tin nhắn *
x